Podmínky pro přijetí

 • Kočka musí být zdravá, dobrý zdravotní stav.
 • Přijímáme kočičky bez příznaků infekční choroby a parazitů.
 • Kočička musí mít platné očkování proti infekčním nemocem – ideálně trojkombinace.
  (proti kočičímu moru, kočičí rýmě, kaliciviróza). Vakcinace by měla být provedena nejpozději 20 dní před nástupem do hotelu. Vakcína je platná 1 rok!
 • Očkovací průkaz zůstává během pobytu v hotelu.
 • Očkováni proti vzteklině není podmínkou, pokud vaše kočička nechodí ven.
 • Kočička musí být ošetřena proti vnějším parazitům (blechy, klíšťata) alespoň TÝDEN DOPŘEDU.
 • Kočka musí být odčervená.
 • pokud kočička trpí nějakou nemocí nebo chorobou (nesmí být nakažlivá ani přenosná), postižením, hendikepem nebo má nějaký jiný zdravotní problém PROSÍM zdělte to předem při rezervaci pobytu.
 • pokud kočka v posledních 2 – 6 měsících absolvovala nějaký vážný lékařský zákrok, nebo byla léčena pod dohledem lékaře je zapotřebí potvrzení veterinárního lékaře, že je kočička zdravotně způsobilá pro pobyt v hotelu. 
 • Kocouři starší 1 rok musí být vykastrovaní .

 ŽÁDÁM MAJITELE KOČIČEK ABY SVÉ MAZLÍKY PŘED POBYTEM ŘÁDNĚ ODBLEŠILI

KRÁLÍK:

 • Králíček musí být očkovaný proti králičímu moru a myxomatóze.
 • Při ubytování prosím předložte platný očkovací průkaz, ten během pobytu zůstává v hotelu.

FRETKA:

 • Očkování proti vzteklině (není nutné pokud je fretečka pouze doma).
 • Očkování proti psince (psinka je pro fretku smrtelně nebezpečná, nákazu si můžete přinést domu na botách nebo oblečení).
 • Platný očkovací průkaz.

Pokud váš mazlík nebude splňovat požadavky vyhrazujeme si právo na pobyt v našem hotelu zrušit.

Při ubytování je s majitelem sepsána smlouva ,,dohoda“ o ubytování v hotelu. Majitel zároveň podepisuje čestné prohlášení, že jeho kočička je zdravotně způsobilá, a není si vědom žádných nemocí ani zdravotních postiženích, které by bránily pobytu v hotelu. Smlouva o ubytování i podmínky pro přijetí jsou ve dvou vyhotovení, každá strana obdrží jeden výtisk.